Kvalitetsjord för
ROSOR

Produkt Rosjord

Vår Ädeljord för rosor är strukturstabil och näringsrik samtidigt som den är luftig och vattenhållande. Den innehåller bland annat lera som gör att jorden håller kvar näringsämnena en längre tid. Jordens naturgödsel gynnar mikrolivet i marken och ger starka rötter till plantan. Rosjorden passar även utmärkt till clematis, pelargon, klätterväxter och andra näringskrävande växter. Grundgödselns näring håller i cirka ett år. Därefter tillsätter du gödning.

Råvaror: Ljus och mörk blocktorv, lera, kalk, grönkompost, pimpsten , NPK +micronäring.
Rekommenderat användningsområde: Till rosor och clematis.
Ledningstal: 1,8-2,8. pH: 5,6-6,5.
Tillverkas i Sverige för den svenska marknaden

Hitta närmaste återförsäljare