Kvalitetsjord för
TRÄD & BUSKE

Produkt Träd- och buskjord

Vår unika Ädeljord för träd & buske är strukturstabil, med ett innehåll av bland annat pimpsten i olika fraktioner, lera och grönkompost. Tack vare den grövre strukturen håller den kvar näringsämnena en längre tid. Använd den till stora och små träd samt buskar (förutom till de som behöver sura jordar). Träd- och buskjorden fungerar utmärkt både i kruka och på friland. Den är grundgödslad och näringen håller i cirka ett år. Därefter tillsätter du gödning.

Råvaror: Ljus blocktorv, lera, pimpsten, grönkompost , kalk, NPK+ micronäring.
Rekommenderat användningsområde: För plantering av träd och buskar och för jordförbättring av redan etablerade träd och buskar.
Ledningstal: 1,5-2,5. pH: 5,7-6,4.
Tillverkas i Sverige för den svenska marknaden

Hitta närmaste återförsäljare